پاسداران، بوستان هشتم
0935-8530203
پاسداران بوستان هشتم
جستجو

انواع روش های درمان روان شناختی

انواع روش های درمان روان شناختی
روش های درمان روان شناسی مختلفی برای کمک به افراد دارای مشکلات مختلف وجود دارند. برخی از رایج ترین روش های درمانی در زیر لیست شده اند (به ترتیب الفبای انگیسی): روش درمان پذیرش و تعهد[۲] روش درمان پذیرش و تعهد (ACT) یک روش مبتنی بر آگاهی (آگاه بودن نسبت به لحظه فعلی) می باشد. در این روش درمان شما تشویق می شوید تا تفکرات و عواطف منفی را بپذیرید و آنها را به عنوان موارد گذرا در نظر بگیرد و خودتان را به آن محدود نکنید. این روش درمان در حالت های مختلف برای درمان استرس، اضطراب، اختلالهای شخصیتی و اسکیزوفرنیا به کار گرفته می شود. روش درمان شناختی تحلیلی[۳] روش درمان شناختی تحلیلی (CAT) یک روش درمانی می باشد که در آن از شما خواسته می شود تا دوران کودکی خودتان را بازبینی کنید و نحوه آموزش دیدن خودتان برای مقابله با شرایط مختلف را مورد بررسی قرار دهید. شما همراه با درمانگر خودتان تلاش خواهید کرد تا دیدگاه خودتان نسبت به شرایط و نحوه واکنش تان نسبت به آنها را تغییر دهید. روش درمان شناختی رفتاری[۴] روش درمان شناختی رفتاری (CBT) بر مبنای این ایده می باشد که عواطف ما در نتیجه تفکرات ما به وجود می آیند. این روش از شما می خواهد تا گفته های ذهنی – مواردی که هر روز به خودتان می گویید – نامفید خودتان را به چالش بکشید. برای مثال ممکن است این تفکر را داشته باشید که “ارائه ای که فردا دارم، یک فاجعه خواهد بود”. این مورد منجر به ایجاد اضطراب و افسردگی در شما می شود. در CBT، درمانگرتان از شما می خواهد تا در رابطه با این تفکر یک سری شواهدی ایجاد کند و همچنین یک سری شواهد متضاد را هم پیدا کنید. بعد از آن از شما خواسته می شود تا با در نظر گرفتن هر دو جنبه، یک دیدگاه متوازنی داشته باشید.
مقالات مرتبط