پاسداران، بوستان هشتم
09358530203
پاسداران بوستان هشتم

سلامت روان و افسردگی در زنان نابارور

سلامت روان و افسردگی در زنان نابارور

افسردگی زنان نابارور نیازمند توجه جدی به مداخلات روانشناختی است.

در ادامه این مطلب از سایت مرکز روانشناسی حس تحول در رابطه با دلایل ناباروری زنان  اطلاعاتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

تعریف ناباروری

ناباروری به عدم رخداد حاملگی یک سال بعد از نزدیکی بدون استفاده از هرگونه روش جلوگیری از بارداری گفته می شود. تقریبا 10 تا 12 درصد زوجین ناباروری را در جهان تجربه می کنند، که این میزان در کشورهایی با درآمد اندک و متوسط با آماد بالاتری گزارش شده است. شیوع ناباروری در این مناطق 1/31 در صد گزارش شده است. تقریبا 9/1 درصد زنان ناباروری اولیه و 5/10 درصد ناباروری ثانویه را تجربه می کنند. و همچنین ناباروری علل مختلفی (زنانه، مردانه، بدون عامل و ترکیبی از عوامل) دارد.

افسردگی زنان, افسردگی و ناباروری, افسردگى و تولید مثل, نابارورى و سلامت روان,

ناباروری زنان و تاثیرات آن بر سلامت روان آن ها

یکی از مشکلات مهم در حوزه بهداشت باروری، ناباروری است که سازمان جهانی بهداشت تاکید ویژه ای به آن دارد و اظهار می دارد که سهل انگاری کشورها در زمینه ناباروری سبب مشکلات روانشناختی گسترده در سطوح فردی و اجتماعی می شود( افسردگی زنان نابارور). اما متاسفانه کشور ها آن طور که باید به مسئله ناباروری توجه نمی کنند و غفلت از آن آسیب های غیر قابل جبرانی را ایجاد می کند که نه تنها افراد ممکن است صاحب فرزند نشود بلکه در کنار آن سلامت و کیفیت زندگیشان تهدید شود.

نتایج افسردگی و ناباروری

در بسیاری از جوامع در حال توسعه یک زن تنها زمانی کامل در نظر گرفته می شود که مادر شود، این امر می تواند منجر به نابرابری میان زنان و مردان شود و سبب رنج وابسته به جنسیت گرایی گردد. از طرفی اکثر آزمایش ها و روش های کمک باورری بر روی زنان انجام می شود که سبب ناراحتی فراوان، احساس بیمار بودن و نقص در افراد می شود. ناباروی سبب تغییرات روانشناختی گسترده از جمله افسردگی در زنان نابارور می شود، که به دنبال افسردگی انزوای اجتماعی و کاهش عزت نفس را  در زندگیشان تجربه می کنند. کیفیت زندگی زنان نابارور تحت تاثیر تفکرات غیر منطقی در خصوص بارداری است که می تواند سبب بروز افسردگی، اضطراب و استرس گردد و سطح افسردگی در زنان نابارور مشابه زنان مبتلا به سرطان گزارش شده است. در برخی از موارد افسردگی در زنان نابارور به دلیل فشار های اجتماعی گسترده آن ها را به سمت خودکشی و رهایی از زندگی ترغیب می کند. متاسفانه با وجود شیوع بالای ناباروری اکثرا زنان مشکلات خود را برای خانواده و دوستان به اشتراک نمی گذارند و بنابراین حمایت اجتماعی چندانی دریافت نمی کنند.

ناباروی و انگ اجتماعی ناشی از آن ترس از تنهایی در آینده، ترس از تجربه طلاق و فرآیند غیر قابل پیش بینی روند درمانی می تواند در بروز افسردگی در زنان نابارور نقش داشته باشد و از طرفی مراجعه مکرر به پزشک و مصرف داروهای فراوان می تواند از عوامل دیگری باشد که در بروز بیشتر افسردگی در زنان نابارور نقش داشته

تفاوت افسردگی در زنان ناباورد و مردان نابارور

باشد که تمامی این عوامل می توانند پاسخ به درمان های ناباروری، سلامت افراد و کیفیت زندگیشان را متاثر سازد.

مطالعات در نقاط مختلف جهان حاکی از آن است که شیوع افسردگی در زوجین نابارور محدوده ی بسیار متفاوتی دارد ولی اکثر مطالعات نشان می دهد که افسردگی در زنان نابارور سطح بالاتری از افسردگی درمقایسه با مردان نابارور تجربه می کنند. در اغلب کشورهای با درآمد پایین و متوسط، زنان شاغل نیستند و هزینه های درمان ناباروری را شوهرشان پرداخت می کند که این امر می تواند منجر به افسردگی در آنان گردد.

افسردگی زنان, افسردگی و ناباروری, افسردگى و تولید مثل, نابارورى و سلامت روان,

دلایل بروز افسردگی در زنان نابارور

ماهیت درمان ناباروری به گونه ای است نیاز به مراجعه مکرر، درمان و هزینه فراوان دارد، اما با وجود تمام تلاش افراد و کادر درمان سرانجام درمان قابل پیش بینی نمی باشد و این ماهیت می توانند سبب افسردگی در زنان نابارور شود.

از طرفی حمایت های خانوادگی و اجتماعی برای زنان نابارور در کشورهای با درآمد پایین و متوسط اندک است. در حالی که در کشورهای با درآمد بالا بر پیشگیری و برنامه های مراقبت روانی بیشتر تاکید می شود و دولت در این زمینه بودجه  بیشتری اختصاص می دهد. سازمان جهانی بهداشت و کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره در سال 1994 به ناباروری به عنوان یک مشکل مهم در حوزه بهداشت باروری توجه ویژه ای دارد که این امر باید مورد توجه کشورها به ویژه کشورها با درآمد اندک و متوسط قرار گیرد.

درمان افسردگی و تاثیر آن در درمان ناباروری

در متاآنالیز انجام شده توسط Frederiksen و همکاران در سال 2015 نشان داده شد که مداخلات روانشناختی برای کاهش افسردگی در زنان نابارور سبب موفقیت بهتر درمان ناباروری می شود و این مداخلات سبب می شود میزان حاملگی در افراد افزایش یابد. افسردگی به عنوان یک عامل منفی  برای سلامت روان درنظر گرفته می شود و به دنبال آن سلامت جسمی و اجتماعی افراد متاثر می شود و مشکلات مختلفی در این حوزه را سبب می شود. ارائه خدمات حمایتی و مشاوره های روانشناختی به زنان در جهت مدیریت و مقابله با شرایط ناباروری در کاهش افسردگی در زنان نابارور موثر خواهد بود.

مقالات مرتبط