معصومه میهن دوست

معصومه میهن دوست

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

روان تحلیلگر
عضو هیئت مدیره موسسه روانشناختی حس تحول شمیرانات

دکتر لیلا عظیمی

دکتر لیلا عظیمی

دکتری تخصصی علوم اعصاب

دکتری تخصصی علوم اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران

میثاق رضایی

میثاق رضایی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

روانتحلیلگر
عضو هیت مدیره موسسه روانشناختی حس تحول شمیرانات.

دکتر محمد کیانی

دکتر محمد کیانی

روانپزشک

بورد تخصصی اعصاب و روان
رئیس بخش روانپزشکی بیمارستان گلستان
عضو هیئت مدیره موسسه روانشناختی حس تحول شمیرانات

خانم دکتر زهره کشاورز

خانم دکتر زهره کشاورز

دکترای تخصصی

پزشک، دکترای تخصصی سلامت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی از اروپا
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سمیرا مدنی

دکتر سمیرا مدنی

دکتری روانشناسی عمومی

مدرس دانشگاه
روانشناس کودک
نوروتراپیست

سمانه  هاشمی طاری

سمانه هاشمی طاری

دانشجوی دکتری مشاوره

درمانگر تحلیلی

خانم لیلا جعفری

خانم لیلا جعفری

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

روانتحلیلگر

دکتر مهدی شاه نظری

دکتر مهدی شاه نظری

روانشناس

عضو هیئت علمی دانشگاه
زوج درمانگرمشاوره ازدواج

آقای رضا سویزی

آقای رضا سویزی

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

مسئول فنی موسسه روانشناختی حس تحول شمیرانات

دکتر الهام روحی

دکتر الهام روحی

متخصص اعصاب و روان

مدرس دانشگاه
دارای بورد تخصصی روانپزشکی
عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران عضو انجمن علمی رواندرمانی ایران
فارغ التحصیل انستیتو روانپزشکی تهران
دارودرمانی اختلالات روانپزشکی کودک،بزرگسال و سالمند

دکتر فرزانه حاجی زاده

دکتر فرزانه حاجی زاده

دکتری روانشناسی

رواندرمانگر

خانم میر شفاهی

خانم میر شفاهی

کارشناس ارشد روانسنجی

روانسنج
نوروتراپیست