مطالب توسط

نت های زندگی – به قلم: میثاق رضایی

یک جایی وسط یک نقطه شهر یک پیانوی زرد زوار درفته را گذاشته بودند که مردمی که رد میشوند احساساتشان را تخلیه کنند و بقیه هم از این برون ریزی احساسات لذت ببرند،و صبح جمعه رمانتیکی را شروع کنند،اما آن پیانو وسط یک پیاده رو عجیب من را پرت کرد میان باتلاق کلمات و گفت […]

مشکلات خواب در کودکان

مدت خواب مورد نیاز بدن در دوره های مختلف سنی (مشکلات خواب در کودکان و اختلالات خواب در کودکان) مدت خواب مورد نیاز بدن در دوره های مختلف سنی متفاوت است. مشکلات خواب در کودکان و اختلالات خواب در کودکان در حالیکه جنین داخل شکم مادر تقریبا بیش از ۲۳ ساعت در شبانه روز در […]